Výťažok z charitatívneho plesu

Správce projektu Zvolen
Trvání 9. 2. 2013 - 25. 3. 2013
Hodnota projektu 20 560 CZK ~ 800 EUR

Výťažok z Charitatívneho plesu , ktoré organizoval Rotary Club Zvolen a TCP v B.Bystrici v hodnote 800 € odovzdaný Základnej umeleckej škole na nákup audiotechniky.

Výťažok z Charitatívneho plesu , ktoré organizoval Rotary Club Zvolen a TCP v B.Bystrici v hodnote 800 € odovzdaný Základnej umeleckej škole na nákup audiotechniky.

Šek odovzdal prezident RC Zvolen Ing.Mokroš a riaditeľka TCP N.Beňušková.