Príspevok na hyperbarickú komoru

Správce projektu Košice
Trvání 1. 1. 2000 - 31. 12. 2002