Vybavení Polikliniky ve Frenštátě

Správce projektu Ostrava
Trvání 1. 5. 2000 - 30. 11. 2001
Hodnota projektu 4 500 000 CZK ~ 175 097 EUR

V projektu modernizace polikliniky se RC Ostrava podílel pořízením univerz. rentgen. přístroje spolu se švýcarským klubem RC Schwytz Mythen.

Pořízení univerzálního rentgenového přístroje pro polikliniku ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo dosud největším projektem RC Ostrava. Projekt vybavení polikliniky moderním rentgenem byl mimořádně náročný nejen objemem i formou příprav, ale i rozsahem potřebných financí. Původní zařízení, sloužící v  této oblasti pro asi 35 tisíc lidí, bylo již nevyhovující a málo spolehlivé. Projekt vybavení polikliniky moderním rentgenem byl mimořádně náročný nejen finančním objemem, ale i rozsahem přípravných prací. S pomocí švýcarského klubu RC Schwytz Mythen byl sestaven společný projekt v celkovém finančním objemu 116.700,-USD (více než 4,5 mil. Kč), při čemž reálná cena dodaného kompletu představovala na našem trhu částku 6.000.000,- Kč.  Tak se dostalo zmíněné poliklinice ve Frenštátě p. R. od roku 2001 špičkového radiodiagnostického zařízení, které splňuje veškeré nároky pro ambulantní činnost.