Pomoc pre SÚKROMNÚ SPOJENÚ ŠKOLU

Správce projektu Nové Zámky
Trvání 20. - 27. 6. 2011
Odpracované hodiny 1
Hodnota projektu 13 364 CZK ~ 520 EUR

Členovia RC Nové Zámky zareagovali na výzvu o pomoc Súkromnej spojenej školyv Nových Zámkoch.

Žiadateľ finančného prostriedku:

Súkromná spojená škola , Pod kopcom 75, Nové Zámky

s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Vznikla 1.5.2011 zlúčením Súkromnej špeciálnej základnej školy a Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom.  Zriaďovateľom školy je fyzická osoba Mgr. Anita Nagyová.

Škola  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím, pre žiakov s viacnásobným postihnutím a pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím i bez mentálneho postihnutia.

Vyučovanie prebieha blokovou výukou, resp. je členené na kratšie časové úseky  s individuálnym prístupom ku každému žiakovi. V každej triede pracujú dvaja pedagogickí zamestnanci - 1 triedny učiteľ /špeciálny pedagóg/, ktorému pomáha ďalší učiteľ  resp. asistent učiteľa.

Žiaci dochádzajú do školy nielen z Nových Zámkov, ale z celého Nitrianskeho kraja.

Odovzdanie finančného daru:

Finančný dar, sme pani riaditeľke odovzdali počast slávnostného zasadnutia nášho klubu. Prezident klubu Ernest Botka odovzdal  symbolický šek  v hodnote 520 EUR a  prisľúbil patronát nášho klubu tejto inštitúcii, ako aj ďaľšiu finančnú pomoc. Pani riaditeľka Anita Nagyová pozvala členov klubu na návštevu školy.  Poskytnutý finančný príspevok škola použije na nákup učebných pomôcok.