Bezpečnostné vestičky pre škôlkárov

Správce projektu Nové Zámky
Trvání 8. 7. 2013 - 27. 8. 2013
Hodnota projektu 17 990 CZK ~ 700 EUR

Na členskej schôdzi 8.7. 2013 náš priateľ Tomáš Lang prišiel s nápadom nakúpiť bezpečnostné vesty pre škôlkárov. Počas prechádzky stretol skupinu škôlkárov, ktorý boli na poobednajšej prechádzke. Všimol si, že reflexnú bezpečnostnú vestu majú len dve detičky. Jeden v prvom a jeden v poslednom rade. Opýtal sa na dôvod pani učiteľky.

Odpoveď bola prekvapujúca. Nie sú na to peniaze. Priateľ Tomáš Lang navrhol klubu, aby sme nakúpili aspoň jednej škôlke 30 vestičiek a hneď so sebou doniesol aj "prototyp" na ukážku.

Od primátora získal informáciu, že pod správu mesta patrí 7 škôlok. Na návrh prezidenta klubu sme odsúhlasili nákup 210 vestičiek (pre každú škôlku 30).

Tento počet zabezpečí, aby počas prechádzky malo každé dieťa na sebe vestu. Tomáš Lang vestičky nakúpil a Lali Lebó zabezpečil ich potlač.

Pri slávnostnom otvorení nového školského roka na Mestskom úrade sme slávnostne odovzdali bezpečnostné vestičky, aj za prítomnosti primátora mesta Gejzu Pischingera, pani riaditeľkám škôlok.

Veríme, že vesty sú v správnych rukách a príspevok RC Nové Zámky ochráni životy detí.