Adopce 2 dětí na dálku

Správce projektu Ostrava
Trvání 1. 1. 2002

Prostřednictvím střediska humanitární pomoci Charita sv. Alexandra klub RC Ostrava poskytl tzv. "adopci na dálku" 2 dětem (děvčátko a chlapec) z Podkarpatské Rusi.

Podpora vzdělávání konkrétních dětí vyrůstajících v chudé oblasti bývalého SSSR pomohla určitou souvislou dobu adresně řešit financování nákladů dětí na vzdělávání i na jejich mimoškolní aktivity. Obě děti byly vybrány z databáze dobročinné organizace CHARITA SV. ALEXANDRA, kterou v r. 2001 zřídil ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz.

Naše konkrétní snahy při ověřování adresnosti pomoci nedopadly jednoznačně a proto již v této snaze podpořit šance dětí na lepší život touto formou a cestou nepokračujeme.