Rotary Golf Guverner Tour

Správce projektu Praha City
Trvání 1. 2. 2007 - 31. 12. 2013
Odpracované hodiny 120
Hodnota projektu 150 000 CZK ~ 5 837 EUR

Náš klub se podílí na organizování golfové túry v rámci distriktiního fellowshipu.<

Náš klub se aktivním způsobem podílí na organizování golfové túry v rámci distriktního fellowshipu. Tato série turnajů, určená zejména pro rotariány a jejich známé, přináší jejím účastníkům zábavu, pohybovou aktivitu a v neposlední řadě přátelství. Vzájemné vazby se přitom vytvářejí jak v rámci distriktu, tak i mezinárodně. Pravidelně zveme účastníky studentských výměn či jiných rotariánských akcí.

Kromě zábavy přináší ovšem vítězům příspěvek na jejich projekty – tři vítězné kluby jsou odměněny na turnajích vybranou částkou - letos se celková suma vybraná v historii turnajů vyšplhá ke 150 000, Kč.

Kromě této rotary tour pořádáme i turnaje, které jsou určeny zejména široké veřejnosti a jejichž výtěžek je určen výhradně na charitativní projekty klubu.