Dar obci Skuhrov nad Bělou po povodni 1997

Správce projektu Hradec Králové
Trvání 1. 1. 1998 - 31. 12. 1998
Hodnota projektu 40 000 CZK ~ 1 556 EUR

Finanční dar předaný starostovi obce Skuhrov nad Bělou na odstra¨nění nsledků povodně v červenci 1997 - bylo použito na znovuvybudování sportovišť.