Nadace Vladimíra Káše

Správce projektu Ostrava
Trvání 1. 1. 2010

Fond Nadace Vladimíra Káše  RC Ostrava hospodaří s prostředky pro podporu rozvíjení schopností,talentu,dovedností a znalostí mladých s dobrou perspektivou jejich vývoje a dosažení jejich cíle.

Fond Nadace Vladimíra Káše  RC Ostrava hospodaří s prostředky pro podporu rozvíjení schopností, talentu, dovedností a znalostí mladých lidí s dobrou perspektivou jejich vývoje a s morálně volními vlastnostmi dávající předpoklad dosažení jimi vytčeného náročného cíle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako první získala prostředky z fondu FVK nadějná mladá muzikatka, slečna Zuzana JIRGLOVÁ (1986)
z Frýdku-Místku. Hru ma violoncelo studovala v Bratislavě na Vysoké škole múzických umení ve třídě Jána Slávika. Nyní je na stipendijním studijnímu pobytu na Royal Conservatory při Erasmushogeschoole v Bruselu v Belgii.
Rotary klub ji přispěl na zakoupení kvalitního hudebního nástroje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam BLAŽEK (1996) je mladý nevidomý, velmi talentovaný muzikant, který od dětství navštěvuje Múzickou školu v Ostravě Mariánských Horách. Protože spolupráce RC s Muzickou školou je letitejší než věk Adama, známe se s ním skutečně od jeho útlého věku a pravidelně se potkáváme.  Z fondu NVK dostal 23.000 Kč na zakoupení příčné flétny, kterou se rozhodl studovat. Jako klavírista a spěvák se osobností již stal a postupně si plní další své sny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotary klub se stal také patronem mladičké nadějné sportovkyně.Viktorka RINGEROVÁ (2000) je členka gymnastického oddílu "GK Vítkovice" a cvičí pod trenérským vedením Světlany Grmelové. Má obrovský talent ale vyrůstá v rodině, která si nemůže dovolit opakované náklady spojené s cestováním gymnastky. Klub ji na tyto náklady již přispěl částkou 20.000 Kč a má slíbeno že, 10 tis.Kč/rok bude dostávat i v dalších letech.
Viktorka se dostala až do širšího výběru žákyň ČR pro r. 2012 a míří ještě výš.
Nejlepší výsledky:
MČR 2012 - 12. místo
Mezinárodní závody Budapešt 2012 - 3. místo
MČR 2013, Kadetky - 8. místo

Aktuální sportovní výsledky "Vikouše" najdeš na www.gkvitkovice.cz/Viktorie-Ringerova.html . Trenérkou Viktorky Ringerové je pí. Světlana Grmelová.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fond rozdělován  a používán v duchu rotariánských principů a zásad. Rozdělení schvaluje členská  schůze klubu hlasováním na základě doporučení komise pro Fond VK a výboru klubu.
Při rozhodování se přihlíží k těmto aspektům:
•    Splnění podmínek pro použití fondu
•    Sociální potřebnosti a možnostem žadatele vzhledem k vytčenému cíli
•    Slouží přednostně pro jednotlivce
•    Věkový limit cca 28 let
•    Výše příspěvku  je limitována finančními možnostmi  Fondu a  stanovuje  pro  jednotlivé žádosti individuelně
•    Zárukami žadatele o doložení použitých prostředků
•    Fond je možno využít i pro zahraniční žadatele
•    Možné  využití pro propagaci myšlenek Rotary  nebo aktivit klubu

FVK vznikl v roce 2006 a od té doby prostředky získává od rotariánů prostředky které jsou směrovány na podporu mladých v jejich provesním rozvoji. Přispívat do fondu mohou jednotlivci  nebo společnosti, tedy i osoby které nejsou mimo členy  RC Ostrava pokud souhlasí se zásadami použití financí na účely, prok kreré fond vznikl.