Model Národního divadla

Správce projektu Praha City
Trvání 1. 7. 2009 - 30. 6. 2013
Odpracované hodiny 52

Snažíme se realizovat modely významných pražských památek s cílem přiblížit je zejména nevidomým. První stavbou by měla být budova Národního divadla.

Před třemi lety vznikla myšlenka nechat vytvořit postupně modely významných pražských památek a tím je přiblížit i nevidomým.  První volba padla na model Národního divadla. Ředitelství divadla bylo s tímto projektem seznámeno a projevilo ochotu se za jistých podmínek projektu zúčastnit. Pro jeho realizaci je však potřeba vytvořit celou řadu administrativních kroků a i realizace je značně finančně a organizačně náročná a pro jeden klub svízelně proveditelná. Proto jsme vyzvali pražské kluby k podpoře tohoto jak doufáme pražského projektu. Naproti jeho náročnosti, jedná se o akci, která by měla mít dlouhodobý význam a i propagačně by díky uvedení jména a znaku rotary na modelu znamenala značný přínos.