Benefičná večera RC KOšice Classic

Správce projektu Košice Classic
Trvání 12. 2. 2015
Odpracované hodiny 49
Hodnota projektu 92 186 CZK ~ 3 587 EUR

Rotary klub Košice Classic zorganizoval 12. 2. 2015 v reštaurácii hotela Privilege v Košiciach úspešnú benefičnú večeru pri príležitosti 5. výročia založenia klubu. Jej nosnou myšlienkou bola prezentácia doterajších klubových projektov a najmä medzinárodnej služby.

Viac než 100 hostí, medzi ktorými nechýbali Jozefa Poláková, guvernérka D 2240 a Renáta Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice, sa s veľkým záujmom a osobitne ,,zahryzlo“ do najnovšieho ukrajinského charitatívneho menu klubu, ktoré sa orientuje na výrobu autistických sviečok v Užhorode a osobitne na Jasinjanskij teritoriaľnij centr v Jasini na východe Zakarpatskej Ukrajiny. Výsledok? Benefičný výťažok 3 587,90 eur.

RC Košice Classic v spolupráci s RC Užhorod - Skala a RC Rachov (D2230) pripravil nový medzinárodný projekt pod názvom Adoptuj si starenku alebo starčeka v Jasini. Tento ukrajinský hospic je dnes skôr smutným "táborom na dožitie" ako štandardným a živým hospicom či sociálnym ústavom, aké poznáme na Slovensku či v Českej republike.

V domčekoch bývalých rakúsko-uhorských kasární a bývalého psychiatrického internátu dnes vo veľmi skromných podmienkach živorí 31 starších mužov a 35 starších žien. Od štátu dostávajú iba potraviny a lieky. Okrem toho sa pracovníci centra starajú aj o viac než 200 ďalších starých a osamelých ľudí, ktorí žijú na hranici biedy a chudoby v Jasini a v jeho hornatom prostredí.

Pomoc Rotary klubu Košice Classic sa preto orientuje najmä na nákup a zabezpečenie základných hygienických potrieb a pracích prostriedkov, posteľnej bielizne, vankúšov, paplónov, teplého oblečenia, obuvi, kuchynských potrieb, potravín, liekov a stavebného materiálu. Prvú časť materiálnej pomoci odovzdali zástupcovia RC Košice Classic vedeniu jasinjanskeho centra ešte v októbri 2014, keď ho navštívili, aby sa presvedčili ako centru slúžia zrepasované kuchynské zariadenia z autistického centra Rubikon v Košiciach – spoločný dar RC Košice Classic a RC Užhorod-Skala v rámci medzinárodného matching grantu.

V rámci charitatívnej a finančnej pomoci bude klub organizovať ďalšie zbierky dobrovoľných príspevkov a materiálnej pomoci. Darcom ponúka aj možnosť tzv. ,,finančnej adopcie“ konkrétnej starenky alebo konkrétneho starčeka v Jasine na dobu troch, šiestich, deviatich a dvanástich mesiacov v sume 10 eur na jeden mesiac.

Autistické sviečky, ktoré vyrábajú deti a mladí ľudia v pracovno-rehabilitačnej dielni autistického centra Cesty života (Dorohy žittja) v Užhorode, sú druhým nosným projektom výbornej spolupráce medzi RC Košice Classic a RC Užhorod-Skala. Rotary klub Košice Classic každoročne nakupuje tieto sviečky, aby podporil nielen tieto deti v Užhorode, ale aj deti s autizmom v Košiciach.

Ich charitatívnym predajom (najmä počas vianočných trhov) sa klub usiluje získať dobrovoľné príspevky na rozvoj  infraštruktúry a materiálno-technického zabezpečenie pre autistické deti. Takýmto spôsobom klub plní aj želanie užhorodských autistických detí, aby ich sviečky mohli pomáhať a podporovať aj ich kamarátov - autistické detiv Košiciach.

Róbert Matejovič, predseda ICC D2240 pre Ukrajinu, charter prezident RC Košice Classic, medzinárodná služba