Pomoc výcviku slepeckých psů

Správce projektu Ostrava
Trvání 1. 1. 2011
Hodnota projektu 130 000 CZK ~ 5 058 EUR

V projektu výcviku slepeckých vodících psů  jde o týdenní setkání majitelů vodících psů pro nevidomé a slabozraké s cílem procvičit dovednosti vodicích psů.

Cílem akce je procvičování dovednosti vodicích psů a řešení individuálních problémů, které vychází z různých situací soužití "páničků" s vodicím psem. Hlavním benefitem akce je, že si nevidomí a slabozrací držitelé vodicích psů mohou sdělovat své zkušenosti a vyměnit vzájemně své názory na určitou problematiku, protože mnoho problémů v chování psa je možno analyzovat a řešit prostřednictvím cvičitele jen ve skupině s dalšími účastníky.
Kromě klasického výcviku psů v přírodě, je prováděn i výcvik v městském provozu pod dohledem Městské policie. Akce se zúčastňuje do patnácti držitelů vodicích psů, stejný počet průvodců a do pěti cvičitelů ze Školy vodících psů Martina Dvořáka v Brně.  Akce navazuje na předchozí soutěže vodících psů, konané pod patronací RC Ostrava v Ostravě.
Inicializátorkou obou aktivit je Pavla Čichoňová. Setkání se koná zpravidla v květnu v rekreačním zařízení Beskydka ZO OS KOVO Třineckých železáren v Dolní Lomné. Setkání se koná pod patronací Rotary klubu Ostrava za účastí mnoha sponzorů, z nichž největší dík patří Třineckým železárnám, a.s.