Středisko rané péče

Správce projektu Ostrava
Trvání 1. 5. 2000

Pořízení čtecí lupy a light boxu pro středisko rané péče o děti a mládež se zrakovým postižením bylo aktivitou Rotary klubu Ostrava.

Rotary klub Ostrava se připojil k dalším dárcům, kteří se zasloužili o vznik a provoz Středisko rané péče SPRP Ostrava, je organizační jednotkou občanského sdružení Společnosti pro ranou péči. Finačně kryl pořízení čtecí lupy z USA a LightBoxu.
K předání daru došlo
v květnu 2000 na akci "Tmavomodré večery", kterou byl koncert a setkání výtvarných umělců z Čech, Slovenska a Polska uspořádaný na pomoc nevidomým.