štvorčatá

Správce projektu Košice
Trvání 1. - 30. 9. 2012
Hodnota projektu 25 700 CZK ~ 1 000 EUR

Finančný príspevok

 

      rod. Beregszhasziová - štvorčatá