Projekty a žiadosť o prísp. z Nad. Rotary

Správce projektu Košice
Trvání 1. - 31. 12. 2013

Podané projekty a žiadosť o príspevok z Nadácie Rotary

  1. Tanečný klub Elegance- vozík pre handicapovaných tanečníkov

  2. Drogová prevencia- VŠT- p. PhDr. Marianna Račková

3.Podpora slovenskej školy v Užhorode

 

organizácia Mikuláša a darčeky- december 2013