Dištriktný Grant 2015-2016

Správce projektu Zvolen
Trvání 1. 4. 2015 - 30. 6. 2015
Odpracované hodiny 50
Hodnota projektu 142 147 CZK ~ 5 531 EUR

Nákup polohovacieho vozíka KIT pre občianske združenie František

OZ František je občianskym združením zaoberajúcim sa pomocou rodinám s telesne postihnutými deťmi. Pre rodiny s postihnutými deťmi s detskou mozgovou obrnou plánoval OZ František zakúpiť špeciálny polohovací vozík KIT. Tento vozík bude poskytnutý rodine s postihnutým dieťaťom na dobu potrebnú. Po jej uplynutí bude vozík poskytnutý ďalšej rodine s podobne postihnutým dieťaťom. 

Vozík bol zakúpený s nasledujúcim financovaním: 

V rámci Dištriktného Grantu RC Zvolen prispel 1000 USD

                                    Dištrikt 2240        1000 USD

                                    Sponzori              2137 USD

                                    Dar jednotlivca      1960 USD  

                                    Celková hodnota projektu 6097 USD čo je 5531 EUR  

                                                                                                            

                                   

Vozík slávnostne odovzdaný        6.6.2015