Humanitárna pomoc Srbsku/povodne

Správce projektu Košice Classic
Trvání 2. - 3. 6. 2014
Odpracované hodiny 28
Hodnota projektu 282 700 CZK ~ 11 000 EUR

Humanitárna medicínska a materiálna pomoc Starej Pazove a Zemunu po ničivých povodniach v Srbsku

RC Košice Classic doručil v dňoch 2.-3.6.2014 humanitárnu medicínsku pomoc pre Starú Pazovu a Zemun po ničivých záplavách v Srbsku. Túto pomoc v hodnote takmer 11 000 eur zabezpečila prezidentka klubu Dr.Ivana Lengová, Klub zakúpil aj hygienické potreby a minerálne vody.

V spolupráci s partnerským srbským RC Stará Pazova dňa 3.6.2014 Mgr.Róbert Matejovič, sekretár klubu, doručil a odovzdal chirurgický spotrebný materiál (nite, ihly), plášte, posteľné plachty, hygienické rukavice, rúška, hygienické potreby, plienky a minerálnu vodu pre tri inštitúcie: Dom Zdravia v Starej Pazove, Centrum pre starých a imobilných ľudí v Zemune a Klinicko-nemocničné centrum (chirirgické oddelenie) v Zemune.