Pomoc Kultúrnemu stredisku Storožnica, Ukrajina

Správce projektu Košice Classic
Trvání 3. 10. 2014
Odpracované hodiny 10
Hodnota projektu 7 710 CZK ~ 300 EUR

Finančná pomoc Kultúrnemu stredisku Storožnica, Ukrajina

V rámci medzinárodnej služby zástupcovia RC Košice Classic dňa 3.10.2014 podpísali v obci Storožnica, Ukrajina, darovaciu zmluvu na poskytnutie prvého finančného daru vo výške 300 eur na kúpu a zabezpečenie technického zariadenia (ozvučenia) pre rekonštruované Kultúrne stredisko. V mene klubu, v prítomnosti členov RC Užhorod-Skala a starostu Storožnice, finančný dar Josipovi Posypankovi, riaditeľovi strediska, odovzdala prezidentka klubu Dr. Ivana Lengová. 

Finančnú pomoc vo výške 300 eur tomuto stredisku daroval aj RC Užhorod-Skala.

RC Košice Classic sa v spolupráci s partnerským klubom RC Užhorod-Skala dlhodobo podporuje aj rozvoj materskej školy a základnej školy v Storožnici, v ktorej žije aj slovenská menšina. Technická, finančná a materálna pomoc sa orientuje na výuku slovenského jazyka a literatúry, podporu športu a hudobných aktivít školy.