Finančný dar hospicu v Jasyni, Ukrajina

Správce projektu Košice Classic
Trvání 4. 10. 2014
Odpracované hodiny 15
Hodnota projektu 7 710 CZK ~ 300 EUR

Finančná pomoc Jasinjanskemu teritorijaľnemu centru v Jasyni, Ukrajina

V rámci ukončenia II. fázy matching grantu 77910 a 10.intercity meetingu s partnerským RC Užhorod-Skala členovia RC Košice Classic (v gescii medzinárodnej služby) navštívili dňa 4.10.2014 Jasinjanskij teritorijalnij centr v Jasyni (Zakarpatská Ukrajina), aby si pozreli prevádzku zrepasovaných kuchynských zariadení a oboznámili sa so životom a potrebami tohto hospicu, v ktorom momentálne žije 66 ľudí. V tejto súvislosti odovzdali riaditeľke centra finančný dar vo výške 300 eur (ako prvý príspevok na rekonštrukciu okien) a materiálnu pomoc (zimné župany) pre obyvateľov hospicu, ktorí žujú vo veľmi skromých podmienkach. V mene klubu darovaciu zmluvu podpísala prezidentka klubu Dr.Ivana Lengová. Toto centrum navštívili aj členovia RC Užhorod - Skala a rumunskí roitariáni z Bukurešti, Oradei a Baia Mare, ktorých na spoločné stretnutie v Šajane pozval RC Košice Classic. Tento hospis sa stal námetom na vypracovanie návrhu na budúci spoločný globálny projekt.

Členovia RC Užhorod-Skala odovzdali tomuto hospicu materiálnu pomoc (najmä hygienické potreby) v hodnote 300 eur a spontánne zareagovali aj rumunskí rotariáni, ktorí prispeli sumou 50 eur (viac v hotovosti nemali).