Koncert Podporme najstaršiu slovenskú školu

Správce projektu Košice Classic
Trvání 30. 10. 2013
Odpracované hodiny 199
Hodnota projektu 99 331 CZK ~ 3 865 EUR

Benefičný koncert Beograd 2020 - Podporme najstaršiu slovenskú školu na svete (Stará Pazova, Srbsko)

30.októbra 2013 sa v Dome umenia v Košiciach konal úspešný a zaujímavý koncert pod názvom Beograd 2020 - Podporme najstrašiu slovenskú školu na svete, ktorý zorganizoval RC Košice Classic v rámci svojej medzinárodnej služby a pomoci a v spolupráci s partnerskými RC Beograd – Centar a RC Stara Pazova. Hlavným aktérom koncertu bol významný Komorný sláčikový orchester  Struny sv. Juraja (Gudači Svetog Đorđa) z Belehradu. 

Charitatívnym cieľom koncertu, ktorého sa zúčastnila i Irena Brichta, guvernérka česko-slovenského dištriktu Rotary international, bolo získať finančné prostriedky na infraštruktúru a technické vybavenie Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v Srbskej republike. Je to najstaršia slovenská škola na svete, ktorá nepretržite pôsobí od roku 1770 a ktorej dlhodobo a systematicky pomáha aj Rotary klub Košice Classic. Doteraz na jej materiálno-technické vybavenie, výrobu nových školských lavíc, stoličiek a učiteľských katedier prispel sumou 2800 eur. Klub pomáha aj pravidelnými zbierkami kníh, učebníc a metodických pomôcok pre pedagógov školy. 

Tento koncert mal aj druhú nosnú myšlienku – zviditeľniť kandidatúru srbskej metropoly na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2020 (EHMK), vyzdvihnúť spoluprácu medzi mestami Košice a Belehrad a poďakovať sa mestu Košice a Slovensku za podporu kandidatúry Belehradu na získanie titulu EHMK 2020. Túto podporu zakotvilo Memorandum o spolupráci medzi Košicami a Belehradom, ktorú v marci 2012 v Belehrade podpísali košický primátor Richard Raši a bývalý belehradský primátor Dragan Đilas.

Medzi prvými, ktorí podporili ciele koncertu a slovenskú školu, boli Pavol Paška, predseda slovenského parlamentu, Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu, Richard Raši, primátor mesta Košice, Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku, Spolok Srbov na Slovensku a rektori univerzít na východnom Slovensku - Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciaciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P.J.Šafárika a Prešovskej univerzity v Prešove. Neskôr sa k nim pridali Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, Marián Gaj, starosta MČ – Košice Sever, Vladimír Vágási, jeho zástupca, Mária Grüllingová, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Košiciach, košickí matičiari, premonštrátsky opát Ambróz, Eva Děkanovská, honorárna konzulka Srbskej republiky v Košiciach a ďalší menší podporovatelia. Nebolo dôležité, akou sumou prispeli, cení sa najmä gesto, ktoré voči slovenskej škole prejavili. Pomohli jej všetci tí, ktorí chceli a mohli. Pomohli ľudsky a zo srdca. Aj tí, ktorí na koncert prišli a kúpili si lístky, ako napríklad študenti košického konzervatória. Medzi podporovateľmi nechýbali rotariáni zo Starej Pazovy, Belehradu, Užhorodu, Košíc, Trebišova, Nitry, Kiwanis Club Košice a Soroptimist Club Košice, autistické centrum Rubikon, spoločnosť Úsmev ako dar, dialyzovaní pacienti či spoločnosť Pharm-Service a stredoeurópsky časopis Dimenzie. 

Výťažok komcertu bol 3865 eur.