Povodeň 2010

Správce projektu Liberec - Jablonec
Trvání 10. 8. 2010 - 30. 9. 2010

Výzva guvernéra Distriktu 2240

Milí rotariáni a rotariánky, moji přátelé,

Dovoluji si vás oslovit se žádostí o pomoc!

Nikomu jistě neuniklo, že znova na území našeho distriktu udeřily plnou silou povodně, jejichž následky jsou katastrofální. Každý vnímavý člověk, když vidí neštěstí druhého, musí pociťovat velkou sounáležitost a touhu pomoci. Nám rotariánům je tento altruismus vlastní.

Teď je ta pravá chvíle. Pomozme!

Vyzývám všechny, aby naše pomoc byla směrována především na Rotary klub Liberec – Jablonec, který je přímo v centru událostí. Tento klub se ujal organizování pomoci postižené obci Višňová. Prezident klubu Stanislav Vohlídal je v kontaktu se starostkou této obce paní V. Matuškovou, která bude určovat konkrétní místa pomoci. Na pondělní schůzce klubu bylo dohodnuto zřízení samostatného účtu klubu, na který je možnost posílat finanční pomoc. Finanční prostředky budou použity k nákupu většího množství vysoušečů, případně dalších nejpotřebnějších věcí. S prezidentem klubu je samozřejmě možné dohodnout i jiný způsob pomoci. Jistě právě Ti z Vás, kteří prošli již v minulosti, zejména v roce 2002, kalvárií povodní, budete vědět, jaká konkrétní věcná pomoc je třeba.

Telefonní číslo na prezidenta klubu pana Stanislava Vohlídala: +420 739 550 091

Číslo účtu: 238943236/0300

Za každou i malou pomoc postiženým vám co nejupřímněji děkuji. Děkuji také našemu spřátelenému Rotary distriktu 1920, jehož PDG Peter Morawek nabídnul pomoc jménem rakouských klubů našemu distriktu již při první fázi povodní.

Váš

Martin Timr

guvernér