oddychová zóna - 1. etapa

Správce projektu Rožňava
Trvání 15. 5. 2014 - 20. 9. 2014
Hodnota projektu 128 500 CZK ~ 5 000 EUR

výstavba detského ihriska

Projekt bol zameraný na výstavbu detského ihriska  pozostávajúceho z dvoch častí, pre deti od 3 – 6 rokov a pre deti od 7 – 15 rokov. Vybavenie ihriska pozostáva z dreveného zariadenia:) – hojdačky, lavičky, detské šmýkačky a pod. Cieľovou skupinou sú deti a mládež.

 

Krátkodobé výsledky projektu: -  aktívne a zmysluplné trávenie voľného času cieľovej skupiny, podporenie hravosti, tvorivosti, telesnej  zdatnosti, schopnosti nadväzovania sociálnych kontaktov (aj za pomoci navodenia určitých životných situácií) a pod.,

Dlhodobé výsledky projektu:  -  sekundárny dopad na výchovu  mládeže., zlepšenie životného prostredia mesta, t.z. aj využitie doteraz nevyužívaných a z časti zanedbaných plôch.,