oddychová zóna - 2. etapa

Správce projektu Rožňava
Trvání 1. 10. 2015 - 30. 3. 2016
Odpracované hodiny 150
Hodnota projektu 89 950 CZK ~ 3 500 EUR

výstavba javiska s hľadiskom

projekt bol zameraný na výstavbu vonkajšieho javiska s hľadiskom, ktoré budú využívať deti predškolského a školského veku a atktiež stredoškolská mládež. Cieľom projektu je využitie získaných vedomostí, zručností a pohybových schopností nadobudnutých v Centre voľného času, v Základnej umeleckej škole a Detskom ihrisku, resp. ich prezentácia pred rovrsníkmi a aj dospelými s poukázaním na zmysluplné trávenie voľného času.