podpora klubu Downovho syndrómu Gemer

Správce projektu Rožňava
Trvání 1. 3. 2007
Hodnota projektu 38 550 CZK ~ 1 500 EUR

dlhoročná podpora klubu

dlhoročná podpora klubu Downovho syndrómu Gemer.

klub je denný stacionár postinutých detí, mládeže, združuje rodičov, deti a priateľov.

Podpora spočívá vo finančných príspevkoch, pomoc pri organizovaní aktivít - večierky, bály, ozdravné výlety.

Veľkým podporovateľom je náš bývalý, v súčasnosti čestný člen MUDr. Jaroslav Bolfík.

Aktivít sa zúčastňujú členovia Interact cklubu Rožňava a samozrejme výmenní študenti.