Global Grant- Happy Classrooms

Správce projektu Ostrava International
Trvání 20. 3. 2017 - 31. 7. 2018
Odpracované hodiny 400
Hodnota projektu 1 323 550 CZK ~ 51 500 EUR

Dne 20. 3. 2017 v 16:40  nám přišla z Evanstone vytoužená zpráva, že vytoužený Global Grant je doma! První Global Grant našeho distriktu!!!

Od roku 2015, kdy náš klub poprvé požádal o Globální Grant, se toho stalo mnohé. Z našeho původního klubu se za velmi dramatických okolností staly kluby dva, původní projekt bylo nutné  kompletně přepracovat potom, co nám spolupracující organizace v Malawi odmítla spolupráci, a nám se po úmorném hledání na dálku nepodařilo najít vhodnou náhradu. Nakonec jsme nový projekt museli relokovat z hlavního města Malawi do Blantyre (největší město v Malawi), protože až místní Rotary klub Limbe projevil skutečný zájem o spolupráci na našem „malém“ projektu nazvaném Happy Classrooms (veselé třídy) v hodnotě 51 500 USD .

Projekt je velmi jednoduchý, 100 tříd prvního stupně na celkem 16 školách vymalujeme veselými obrázky, které korespondují s osnovami a následně zorganizujeme několik školení a konferenci pro všechny učitele z vybraných škol. Třídy pro nás vymaluje místní nezisková organizace BoNGO, díky které náš globální grant Happy Classrooms můžeme realizovat. Organizace, v jejímž čele stojí ředitelka Tereza Mirovičová, se veselými třídami zabývá už od roku 2007, takže jejich veselé obrázky jsou propracované k dokonalosti a navíc nám na školení i konferenci pomohou zajistit lektory/ učitele, kteří ve třídách s podobnými obrázky pracují už deset let.

Díky veselým obrázkům výuka výrazně ožívá, děti rychleji chápou výklad učitele a škola se pro děti konečně stává inspirujícím a přátelským prostředím. Podrobně pozitivní dopady veselých tříd vyhodnotila bývalá studentka Univerzity Palackého v Olomouci ve své diplomové práci, která nás utvrdila v přesvědčení, že tento jednoduchý projekt je velice důmyslně promyšlený a účinný.

Považte sami; životnost jedné třídy je zhruba 10 let a jednou třídou za tu dobu „projde“ 1500 až 2500 dětí. Tento  projekt tedy výhledově může pomoci najít si cestu k lásce k učení až 250 000 dětem.

Na projektu se nemalými částkami podílelo několik klubů našeho, polského holandského distriktu. Jmenovitě; RC Bratislava International, RC Katowice, RC Opava a RC Arnhem-Rijn. Moc děkujeme všem za podporu a hlavně za to, že jste nepřestali věřit v náš úspěch.

Myslím si, že 20. březen nebyl nadarmo vyhlášen Mezinárodním dnem štěstí. Doufáme, že štěstí, které jsme zažili právě v tento den doručením úžasné zprávy,  bude umocněno štěstím dětí z Malawi, které se díky umně vymalovaným třídám naučí číst a psát. Jsme samozřejmě připraveni, v případě zájmu, tento projekt blíže představit.