Materské centrum Meduška

Správce projektu Rožňava
Trvání 22. 5. 2008 - 15. 4. 2013
Odpracované hodiny 130
Hodnota projektu 33 410 CZK ~ 1 300 EUR

Pomoc pri zakladaní MC Meduška, rekonštrukcii herne, pri výstavbe detského ihriska, pri tradičných akciách „Mikuláš“, narodeniny, tábor.

 

Aktívna pomoc pri zakladaní MC Meduška a rekonštrukcii herne z priestorov bývalej práčovne materskej školy. Pomoc pri výstavbe detského ihriska. Slávnostné zahájenie činnosti bolo 16.10.2008. Organizačná a finančná výpomoc pri tradičných akciách „Mikuláš“, Meduškine narodeniny.