Street workout ihrisko

Správce projektu Rožňava
Trvání 25. 9. 2018 - 5. 3. 2019
Odpracované hodiny 50
Hodnota projektu 71 934 CZK ~ 2 799 EUR

Street workout ihrisko Street workout ihrisko v Rožňave

Rotary klub Rožňava v období od 25.09.2018 do 05.03.2019 pomocou dištriktového grantu zrealizoval projekt pre podporu komunity nášho mesta.

Projekt bol zameraný na podporu detí a mládeže v rozvoji telesného zdravia a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania Street workout ihriska v Rožňave. Keďže sídlisko Podrákoš nedisponovalo doteraz žiadnymi možnosťami pre deti a mládež, rozhodli sme sa umiestniť toto ihrisko pri základnej škole, cieľovou skupinou tohto projektu sú deti a mládež vo veku od 8 – 25 rokov.

Cieľom street workout ihriska je umožniť deťom a mládeži tráviť čím viac voľného času na čerstvom vzduchu, vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať a venovať sa športovým aktivitám, zlepšovať svoju fyzickú kondíciu.

Ihrisko je umiestnené na pozemku Základnej školy Reformovanej cirkvi v Rožňave. V rámci projektu sa rozbehla spolupráca s touto školou a v budúcnosti sa plánuje ďalej budovať túto spoluprácu. Workoutové ihrisko bude slúžiť nielen žiakom základnej školy ale aj širokej verejnosti.

Základná škola získala súhlas od rodičovskej rady na výstavbu ihriska na pozemku základnej školy. Takisto pomáhali rotariánom v prípravnej faze.

Celkové náklady vynaložené na zriadenie Street workout ihriska vo výške 2799,- € boli uhradené z vlastných prostriedkov Rotary klubu Rožňava a tiež z grantovej schémy Rotary International, Dištrikt 2240 Česká a Slovenská republika.