Podpora športovo nadaných študentov

Správce projektu Košice
Trvání 3. 9. 2018 - 30. 6. 2019
Hodnota projektu 29 452 CZK ~ 1 146 EUR

11. marca 2019 zorganizoval Rotary club Košice II. ročník charitatívnej dražby kníh s podtitulom „Aj oni musia mať šancu“. Dražba sa uskutočnila v konferenčnej sále Východoslovenskej galérie v Košiciach pod patronátom Prezidentskej knižnice Rudolfa Schustera, ktorý je čestným členom nášho klubu.

Dražili sa knihy darované členmi nášho klubu ale aj od priateľov Rotary clubov Trebišov, Poprad i Piešťany a známych, ktorých toto podujatie a jeho zámer oslovilo.

Licitátorom kníh bol Števo Kabát a pomáhala mu členka Rotaractu Košice pastprezidentka Natália Šipošová.  V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach pod vedením pani Bokrošovej a recitoval Riško Jesenský.

Vydražilo sa spolu 1146 EUR a ako naznačil podtitul dražby „Aj oni musia mať šancu“ výťažok z dražby sme venovali vopred vybratým študentom – športovcom, pochádzajúcich zo skromných pomerov.

Prvým obdarovaným, ktorý si už odmenu prebral na klube v rámci besedy s ním a jeho trénerom pánom Kretovičom bol 13 ročný Vasil Pirčák, študent osemročného Športového gymnázia v Košiciach, ktorý sa venuje karate, bol 3. na ME v Taliansku a na majstrovstvách Slovenska 11. ročných bol na prvom mieste. Pochádza z veľmi skromných sociálnych pomerov, a finančný dar 620 Eur bude využitý na krytie nákladov na plánované sústredenia a preteky v tomto roku.

Druhým je 18 ročný Marek Pomajo, študent SOU Kukučínova, ktorý vyrastal v Detskom domove, venuje sa kick boxu a navrhla ho zástupkyňa školy. Týmto aktom chceme dať šancu a povzbudiť do ďalších výkonov takýchto nadaných študentov.

O akcii bolo vysielanie formou rozhovoru v Slovenskom rozhlase Rádio Regina s pozvanými účastníkmi (Drahomíra Schwartzová - prezident RC Košice, Vasiľ Pirčák - ocenený študent, trener František Kretovič)