Podpora štvorčiat

Správce projektu Košice
Trvání 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019
Hodnota projektu 25 700 CZK ~ 1 000 EUR

Finančný príspevok štvorčatám Beregszasziovým 1000 Eur na výdavky spojené so športovou aktivitou a štúdiom