Pomoc ľuďom po záplavach

Správce projektu Zvolen
Trvání 20. 10. 2010

Rotary klub Zvolen naplnil výzvu guvernéra Distriktu 2240 Martina Timra na finančnú pomoc ľuďom postihnutým letnými záplavami.

Na základe rozhodnutia členov klubu boli vytipované sociálne slabšie rodiny v rámci územnej pôsobnosti nášho klubu :

 

Súdovce

Najviac poškodené rodinné domy -   Peter Hanuliak, Súdovce 99,    - 4 deti

                                                    Zaplavená obytná časť domu 3 miestnosti

                                                    Vladimír Muráň, Súdovce 98,  - 3 deti

                                                    Zaplavené pivnice a kotolňa.

Hontianske Moravce

Najviac poškodené rodinné domy -  Marián Tuhársky, H. Moravce 69/4, - 1 dieťa

Zosuv pôdy, prasknutý dom, zatopené prízemie, manželka nezamestnaná.

Dňa 20.10.2010 odovzdali prezident a sekretár klubu  odsúhlasené finančné prostriedky ( vo výške 300 Eur na rodinu) ľuďom postihnutým povodňami:

 - rodine p.Milana Tuhárskeho z Hontianskych Moraviec ( za účasti zástupkyne starostu p. Gábryšovej)

 - rodine p. Petra Hanuliaka a rodine p. Vladimíra Muráňa ml. zo Súdoviec ( za účasti starostky p. Fantovej)

 

V prílohe sú doložené fotografie z odovzdania finančnej pomoci.