Skleničky a šálky pro transfuzní oddělení

Správce projektu Znojmo
Trvání 29. 8. 2019
Hodnota projektu 16 000 CZK ~ 623 EUR

Ve čtvrtek 29. srpna 2019 přišli na Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) Nemocnice Znojmo zástupci našeho Rotary klubu, aby oddělení předali dar. Tímto darem jsou skleničky a šálky, ve kterých budou dárcům při odběrech podávány nápoje a káva.

Hosty uvítali primář HTO MUDr. Jan Simonides, vrchní sestra Bc. Elena Voznicová a MUDr. Pavel Jajtner, MBA. Pan primář za dar poděkoval a ocenil jeho několikeré přínosy.

Dosud se nápoje a káva podávaly v jednorázových plastových kelímcích. Jejich náhradou se měsíčně nepoužije 3 000 kelímků a 300 plastových šálků, které jako odpad končily ve spalovně.

Ve finančním vyjádření to představuje úsporu 17 500 korun. Vedení HTO i jeho zaměstnanci za velký přínos považují také zvýšení kultury podávání nápojů.