Lavičky Urpín

Správce projektu Banská Bystrica
Trvání 1. 5. 2013 - 1. 5. 2014

Mesto Banská Bystrica má v pláne rekonštruovať chodník od Malej železničnej stanice na Urpín a revitalizovať túto oblasť ako miesto pre vychádzky a oddych pre obyvateľov mesta.

Mesto Banská Bystrica má v pláne rekonštruovať chodník od Malej železničnej stanice na Urpín a revitalizovať túto oblasť ako miesto pre vychádzky a oddych pre obyvateľov mesta. Mesto dalo spracovať stavebný projekt, v súčasnosti prebieha stavebné konanie. Financovanie rekonštrukcie je plánované z náhrady štátu za ochranu a neťaženie v Mestských lesoch patriacich B. Bystrici.

Súčasťou chodníka by mali byť lavičky, odpadkové koše, výhliadkové miesta a informačné tabule. Rotary klub Banská Bystrica v spolupráci s KNZM sa chce podieľať na budovaní tejto prímestskej rekreačnej zóny formou zaobstarania a prefinancovania lavičiek pri chodníku.