VEĽKORYSÉ GESTO ROTARY KLUBU BRATISLAVA

Správce projektu Bratislava
Trvání 2. 1. 2020 -
Hodnota projektu 92 520 CZK ~ 3 600 EUR

ROTARY CLUB BRATISLAVA, ktorého členom je aj jeden zo zakladateľov OZ NIE RAKOVINE Patrik Herman, ocenil činnosť našej pacientskej organizácie a rozhodol sa pre pravidelný príspevok na našu činnosť. 

Cesty ROTARY CLUBU BRATISLAVA a OZ NIE RAKOVINE sa stretli už pred niekoľkými rokmi, kedy sme robili prednášku o našich aktivitách, odpovedali na množstvo otázok a hľadali možnosti spolupráce. Individuálna pomoc a podpora viacerých jeho členov v závere minulého roka vyústila do veľkorysého rozhodnutia vedenia a členov klubu podporiť naše aktivity v prospech všetkých onkologických pacientov. 

Pravidelný príspevok ROTARY CLUBU BRATISLAVA bude slúžiť na podporu PACIENTSKEJ PORADNE pre onkologických pacientov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V poradni na 2. poschodí sú každý pondelok, utorok a stredu od 9:00 do 12:00 hodiny súčasným onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom k dispozícií dobrovoľníci OZ NIE RAKOVINE z radov bývalých onkologických pacientov. Na základe vlastných skúseností poskytujú praktické rady, psychologickú podporu, ale aj sociálne i právne poradenstvo.