Odhalenie busty Imricha Karvaša

Správce projektu Bratislava
Trvání 25. 2. 2020 -
Hodnota projektu 514 000 CZK ~ 20 000 EUR

Dňa 25.2.2020 o 15,00 hod. pripravila Národná banka Slovenska v spolupráci s Rotary klubom Bratislava slávnostné odhalenie busty Imricha Karvaša na budove ústredia NBS.

Hostiteľmi podujatia boli guvernér NBS Peter Kažimír a prezident Rotary klubu Bratislava, Robert Hromec. Pozvanie prijal aj guvernér Rotary dištriktu 2240 Česká Republika a Slovensko, Ilja Chocholouš, autor busty, Martin Pala, syn Imricha Karvaša a aktívny člen Rotary klubu Bratislava, Milan Karvaš, minister financií SR Ladislav Kamenický, bývalí guvernéri NBS a predstavitelia kultúrneho, politického a spoločenského života.

Na slávnosti sa zúčastnil aj syn Imricha Karvaša, Milan: „Nielen ja, ale celá žijúca rodina Karvašovcov máme z tohto podujatia veľkú radosť. Otcovi sa za života nedostalo veľa uznania za jeho činy, ktoré sú pre mnohých ľudí nedosiahnuteľné. Dobre to vystihujú jeho najvyššie štátne vyznamenania, ktoré dostal in memoriam."

O živote Imricha Karvaša boli napísané historické diela, odborné aj populárne knihy, vznikli dokumentárne filmy a rozhlasové relácie. Imrich Karvaš bol pedagógom, vedcom, teoretikom a zároveň aktívnym národohospodárskym činiteľom, ktorý významne ovplyvnil dejiny Slovenska ako aj Československa. Imrich Karvaš sa narodil 25.februára 1903 vo Varšanoch v okrese Levice a zomrel v Bratislave 20.februára 1981. Jeho 78 ročný život sa delí na dve veľmi rozdielne polovice. Tá prvá bola šťastnejšia, keď obklopený láskou svojich najbližších sa stal ako 35 ročný ministrom a o rok guvernérom Slovenskej národnej banky. V tom čase už bol uznávaný vedec a mal za sebou vynikajúce národohospodárske práce, ako aj skvelé praktické výsledky. Neprešlo však veľa času a už v septembri 1944 ho nacisti za prípravu a podporu Slovenského národného povstania uväznili a odsúdili na smrť. Rozsudok smrti nad ním však našťastie vykonať nestihli. Po oslobodení sa s narušeným zdravím z nacistického mučenia vrátil domov. Nastúpila však nová totalita a Imricha Karvaša v roku 1950 zatkli a v dvoch zinscenovaných procesoch odsúdili na 19 rokov väzenia. Komunisti mu aj po predčasnom prepustení s podlomeným zdravím nedovolili vrátiť sa do odboru, ktorý mal rád a v ktorom dosiahol také vynikajúce výsledky. V roku 1968 ho síce formálne rehabilitovali, ale až do svojej smrti zostal pre vtedajšiu moc podozrivý.

Imrich Karvaš patril k významným predvojnovým členom Rotary klubu Bratislava. Popri svojej pracovnej vyťaženosti vo významných funkciách si našiel čas aj na členstvo a činnosť v Rotary klube Bratislava, pretože ciele tohto hnutia mu boli blízke. Tie sú aj dodnes rovnaké: snažiť sa o priateľstvo a porozumenie a nezištne pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Vyznávať pri tom princípy demokracie a slobody.Tieto princípy Imrich Karvaš celým svojim dielom i životom napĺňal. Bol presvedčeným demokratom, ktorý nadovšetko miloval slobodu, čestnosť a pravdu. Práve preto sa postavil voči fašistickej a komunistickej totalite. Pre svoje presvedčenie sa postavil proti nespravodlivosti, korupcii, lži a násiliu bez ohľadu na vlastnú bezpečnosť. A tým do bodky naplnil naše rotariánske heslo: Service Above Self – služba druhým bez ohľadu na seba. Myslím, že takýto odkaz je aj v súčasnosti nanajvýš aktuálny a pripomíname si ho odhalením tejto busty.