PROJEKT NADACE DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Správce projektu Přerov
Trvání 10. 10. 1995 - 10. 10. 2025
Hodnota projektu 301 000 CZK ~ 11 712 EUR

PROJEKT  Rotary club Přerov    Distrikt 2240 CZECH REPUBLIC                                                            

SERVICE ABOVE SELF Založení projektu podpory činnosti r.1995 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ o.p.s. Přerov Rotary club Přerov v dlouhodobém projektu podporuje obecně prospěšnou společnost Duševní zdraví Přerov          

Podpora nadace Duševní zdraví a denního stacionáře Psychosociálního centra Přerov : pro pacienty navštěvující stacionář pro nemocné sdružené v klubu denního stacionáře podpora  společných akcí nemocných a jejich rodin podpora resocializačních aktivit,jejímž cílem je psychická,sociální ale i fyzická rehabilitace pořádání  i návštěva kulturních a společenských akcí oslavy Velikonoc,Vánoc ,pro pacienty kteří žijí sami přispívat na jízdné apod.         

   Založeno v 1995     

   Finnanční částky předané na podporu projektu: k 31.12.2019  

   301 000,-Kč CELKEM      

   Projekt byl prodloužen.