Prestavbu Domova sociálnych služieb Symbia

Správce projektu Zvolen
Trvání 14. 7. 2014 - 30. 12. 2017
Hodnota projektu 1 589 365 CZK ~ 61 843 EUR

Pokračovanie rekonštrukčných prác - dokončenie 2017.

  1. Projektová dokumentácia ( 2009 – 2016 ) – Ing. arch. Pavelka   5 640,00 €

 

  1. Stavebný náklad prestavby objektu č.25                                      42 802,65 €

    Z toho : 1. etapa  ( 2014 ) - Rotary z Nadácie SPP                            20 000,00 €

                                                  - Rotary z Nadácie Pomoc deťom            6 500,00 €

  1.   etapa  ( 2015 ) - Rotary z Nadácie SPP                            10 000,00 €

                       dodatok ( 2015 ) - Rotary                                                        530,65 €

  1. etapa ( 2016 - 17) - Rotary z Nadácie Pomoc deťom    5 772,00 €

 

  1. Inžinierska činnosť počas realizácie prestavby ( 2014 – 2017 )  2 018,00 € (urobené zadarmo)

    - Ing. arch. Pavelka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------     

 Celková cena s DPH ( zabezpečené cez Rotary )                50 962,65 €

 

Celková cena prác  iniciovaných Rotary klubom Zvolen   na prestavbe Domova sociálnych služieb Symbia:             63 860,65 €