Charita a dobrovolnictví

Správce projektu Brno City
Trvání 1. 3. 2000 -
Hodnota projektu 2 500 000 CZK ~ 97 276 EUR
 • Nákup softwarového produktu vyhledávacího programu pro Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno (2002)
 • Koncert POVODEŇ, aneb pomáhejte s námi" v Janáčkově divadle v Brně ve spolupráci s humanitární organizací ADRA na pomoc rodinám, postiženými povodněmi na Moravě (2002)
 • Koncert DĚTI DĚTEM v brněnském Červeném kostele společně se Symfonickým orchestrem ZUŠ města Brna na podporu nevidomých dětí ZŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně na Hlinkách (2004)
 • Koncert NADĚJE PRO INDONÉSII v Janáčkově divadle v Brně ve spolupráci s humanitární organizací ADRA na vybudování škol po povodních (2005)
 • Velikonoční sbírky ve spolupráci s Galerií Vaňkovka pro různé organizace - Domov seniorů v Brně Bystrci (zakoupení zvedáku a polohovacích křesel), Nadaci Zaydesa (zakoupení deseti počítačů pro dvě školy na ostrově Zanzibar), ZŠ na Lidické v Brně (vybudování speciální relaxační místnosti pro autistické děti), Hospic svaté Alžběty v Brně (vybudování knihovny a zakoupení potřebných přístrojů), Pomocné tlapky (výcvik asistenčních psů) - 5 ročníků (2013 -2017)
 • Každoroční prodej Vánočního punče ve spolupráci s Galerií Vaňkovka - největší klubová akce s tradicí od roku 2005 (14 ročníků) - výtěžek sbírek byl věnován na konkrétní projekty sdružení DEBRA, PRÁH, KLOKÁNEK, Nadace ZAYEDESA, Diakonie Brumovice, Domov seniorů v Brně-Bystrci, Hospic sv. Alžběty, Pomocné tlapky, ParaCENTRUM Fenix
 • Zakoupení polohovacího lůžka pro Albertinum Žamberk (2009)
 • Pořízení posilovacího stroje a přístroj na měření laktátu v krvi pro paralympioničku Bělu Hlaváčkovou (2009)
 • Tři ročníky charitativního golfového turnaje ve spolupráci s SK ANTE ve Svratce, jejichž výtěžek byl věnován na projekty pro děti (2013-2016)
 • Noc oživlých soch - sbírka pro autistické děti ve spolupráci s Galerií Vaňkovka (2014)
 • Dobrák od kosti – spoluúčast na projektu na podporu dárcovství kostní dřeně; vybudování infostanoviště při jízdě Petra Filipce a Vojtěcha Špičáka z Košic do Prahy na koloběžkách (2016)
 • Benefiční koncert Zdislavy Bočkové – podpora akce pro ParaCENTRUM Fenix na hradě Špilberk, výtěžek byl určen pro natočení instruktážního videa pro vozíčkáře (2019)
 • Dražba dětských obrázků – podpora akce pro ParaCENTRUM Fenix v divadle Reduta (2019)

Za dvacet let své existence RC Brno City podpořil svými projekty různé organizace i jednotlivce v celkové výši přes 2,5 mil. korun.