Prestavba DSS Symbia

Správce projektu Zvolen
Trvání 5. 3. 2019 - 30. 11. 2019
Hodnota projektu 98 225 CZK ~ 3 822 EUR

Zastavovacia a objemová štúdia ma prestavbu podkrovných priestorov a prístavbu výťahu k objektu DSS č. 25

Cena zastavovacej a objemovej štúdie                  3200                        622                   3 822 €

      - Spracovanie zastavovacej a objemovej štúdie prístavby a prestavby                                           

        objektu č. 25  ( pre žiadosť na VÚC )