Postavme domov důchodců Niny Hustedové!

Správce projektu Prague International
Trvání 12. 11. 2020 -
Hodnota projektu 4 244 610 CZK ~ 165 160 EUR

Nina byla tím nejbáječnějším člověkem na světě. Každý den konala dobro, každému naslouchala, pomáhala, každého podporovala a ve všech se snažila hledat jen to nejlepší. V tomto by jistě pokračovala dál – inspirovala by lidi kolem sebe a pomáhala by dělat ze světa lepší místo. Bohužel byla v pátek 6. listopadu připravena o život, a my tak přišli o její dobrosrdečnost a nesmírnou laskavost. 

Ninina rodina se proto rozhodla založit sbírku v jejím jménu s naší podporou, aby mohla pomáhat ostatním i nadále. Jejím životním snem bylo postavit domov důchodců se školkou, a my uděláme vše pro to, aby se toto její přání splnilo. K tomu ale potřebujeme vaši pomoc. Všechny příspěvky budou převedeny na nadaci s Nininým jménem, jakmile bude její rodinou založena.

Ninina rodina by rádi splnili Nině její sen, který podle ních nejlépe vystihuje, jak skvělým člověkem byla. Když Nině a její sestře Aničce umírala v Dánsku babička, pomáhaly v tamním domově pro seniory, kde byla babička umístěna. Ninu fungování zařízení velice oslovilo a chtěla postavit domov důchodců, který by fungoval na podobném principu, i tady v Česku. Bohužel nás Nina navždy opustila, a tak si s ní rodina nemůže tenhle sen splnit. Ale její sen rodina muže splnit pro ni.

Ninina rodina spolu s Nininými nejbližšími přáteli by tedy chtěla postavit právě takový rodinný domov důchodců, nesoucí jméno Niny, kde každý nalezne pochopení a lásku, kde bude neustále co dělat a kde každý najde své místo. Pokud by se zadařilo, domov by byl sdílen se školkou, aby se mohly navzájem potkávat různé generace. Tím by se splnil Ninin sen. Sen, který chce rodina šířit v co největší míře mezi co nejvíce lidí. 

Aby toto mohlo být uskutečněno, bude od vás ovšem Ninina rodina potřebovat pomoc. Budeme vám vděční, pokud je podpoříte a umožníte jim tak tuto vizi realizovat. Každý příspěvek bude cihlou k postavení snu, díky kterému bude Nina moci pomáhat ostatním, i když už není mezi námi.

Rodina Niny bude moc ráda, pokud tohoto snu budete součástí i vy. Děkujeme. 


www.darujme.cz/projekt/1203862

 

English: 

Nina was the most wonderful person in the world. She did good every day, listened to everyone, helped, supported, and tried to find only the best in each person she met. She will continue to inspire the people around her and help make the world a better place. Step by Step. Person by Person. Sadly, her life was taken on Friday, November 6th 2020 in Prague, and we lost forever her kindness and immense compassion. Nina’s family have therefore decided to start a collection in her name with our support, so that she can continue to help others. Her life dream was to build a retirement home with a kindergarten, and we will do everything we can to make this dream come true. Your help is needed to achieve her dream. All donations here will be passed on to a Foundation in Nina’s name.

The Husted family would like to fulfill Nina's dream, which they think best describes what great a person she was. When the grandmother of Nina died in Denmark, she and her sister Anna worked over the summer helping in the local retirement home. Nina was very impressed by the kindness, care, love, and opportunity for the elderly to have a decent life in the facility and wanted to build a retirement home that would operate on a similar principle in their home country of Czech Republic. Unfortunately, Nina left us forever, so this dream cannot be fulfilled with her. But it can be fulfilled for her.

Nina's family together with closest friends would like to build such a family retirement home, bearing her name, where everyone will find understanding and love, where there will always be things to do and where everyone will find their place and dignity. If this project succeeds the home would be shared with a kindergarten so that different generations can meet each other regularly. This would make Nina's dream come true. This dream describes in the best way what Nina was like. It is a dream that the Family want to spread as much as possible among as many people as possible.

In order to do that, Nina’s family needs your help. Please support them and enable them to fulfil this dream. Each contribution will be a brick for the construction of the dream, thanks to which Nina will be able to help others, even if she is no longer with us.  Nina’s family would be very happy if you are a part of this dream. Thank you.