Golf pomáhá nevidomým

Správce projektu Praha Staré Město
Trvání 13. 5. 2019
Hodnota projektu 22 000 CZK ~ 856 EUR

Stalo je již dlouholetou tradicí, že RC Praha Staré Město pravidelně pořádá golfové turnaje. Cílem těchto turnajů je nejenom sbližování přátel v krásné přírodě, ale i generovat  prostředky na charitativní projekty našeho klubu.

Ani letošním rok nemohl být pro náš klub výjimkou. Jako jeden z pražských klubů jsme dostali příležitost, aby náš golfový turnaj mohl pořádán v rámci týdne Rotary, tedy týdne, který byl pro nás rotariány z distriktu 2240 slavnostním, v týdnu před Distriktní konferencí v Praze na Žofíně k 20. letům Distriktu 2240.

Termín turnaje byl stanoven možná pro některé netradičně, a to na pondělí 13. května od 17 hodin. Hrálo se na krásném 9-ti jamkovém hřišti resortu Golf Hostivař v Praze, hřišti pro takový typ turnaje ideálním. Turnaj byl od počátku koncipován jako společenská událost. Nehrál se pod hlavičkou České golfové federace– tedy bez stresu ze zhoršení hendikepu. Právě díku tomu si mohli všichni účastníci vychutnat po delší době hezký den v Praze a užít si krásný podvečer s přáteli. Ve flightech během i po hře měli všichni golfisté krásnou příležitost navázat nové kontakty a popovídat si. Celkem 20 hráčů si hru a podle reakcí po hře i krásné atmosféry ve všech flightech. Většina hráčů zůstala využila možnosti následného posezení  v klubové restauraci.

Obecně se v těchto případech říká, není důležité, kdo vyhrál – ale je. První tři místa, hrálo se na rány s odečtem hracího hendikepu, obsadily ženy, a to od třetího místa M. Jehličková, J. Sládková a vítězkou se stala M. Jankonvská. Nutno podotknou, že se nehrálo se kategorii ženy a muži, jak si jeden hráč povzdechl.

Jak jsem uvedl na začátku, golf generuje i finanční prostředky a tak neméně důležitý byl i výnos z turnaje – celkem 22 000 Kč. Když byl turnaj součástí týdne Rotary, bylo jasné, že tento obnos půjde na projekt s Distriktní konferencí spojený. V klubu jsme debatovali různé možnosti až do chvíle, než mne oslovila Eva Volšická s RC Praha City s informací o vytvoření haptickém modelu pražského hradu - Hradčan. Projektu, o kterém se mezi pražskými kluby debatuje již více než 10 let a který vždy  bohužel usnul. Až právě Eva našla energii a sílu zmobilizovat poslance parlamentu České republiky a městskou část Prahy 1 aby v dolní části Slovanského ostrova mohl být slavnostně odhalen základní kámen tohoto modelu, který bude první svého druhu v Praze.

A právě proto pomoc nevidomým – celkový výtěžek z turnaje byl věnován RC Praha City jako příspěvek na zhotovení tohoto haptického modelu.

Pevně věřím, že tento haptický model bude první vlaštovkou v Praze, a to i díky Rotary, tedy i golfistů z našeho turnaje a najde následovatele.

Závěrem bych rád poděkoval sponzorům, bez kterých by turnaj nebyl tak finančně úspěšný – firmě BCO a.s za poskytnutí částky 10 000 Kč, klubu Golf Hostivař a firmě Shimadzu Handels GmbH organizační složka.

Theodor Petřík, ADG Praha, RC Praha Staré Město