ROTARY POČÍTAČE DO ŠKOL PRO POTŘEBNÉ

Správce projektu Praha Staré Město
Trvání 27. 11. 2020 - 27. 1. 2021
Hodnota projektu 102 775 CZK ~ 3 999 EUR

Rok 2020 ukázal mnohým lidem, že stabilní práce, společenská setkávání se, volnočasové aktivity, zábava, pohodlí, cizokrajné dovolené a další vymoženosti „bohaté společnosti“ nejsou samozřejmé, vymahatelné ani zaplatitelné. Současná, již skoro rok trvající, pandemie nám ukázala, jak je naše společnost křehká a že si v našem životě nemůžeme být ničím jisti. Stačil malý vir a naše veškeré životní vzorce a standardy se rozplynuly. Naopak pojmy jako zdraví, solidarita, rodina, vzájemná úcta a pomoc svůj význam posílily. Možná i díky této těžké zkoušce si začínáme uvědomovat, co je opravdu důležité pro život a co je nadstandard, kterého se můžeme vzdát.

Školství a vzdělanost je jedním z atributů vyspělé společnosti a v současné krizi je to také jeden z mála oborů, který se snaží vlády na celém světě zachovat, i když se celá společnost uzavírá do „lockdownů“. Během nejpřísnějších omezení se vzdělávání přesouvá do on-line prostoru a to je pro naši společnost zcela nové. Tato změna vzdělávání přišla nečekaně a velmi rychle, a tedy nebylo možné se na ni pozvolna připravit. Pro každou rodinu s dětmi v ČR to znamenalo, že najednou nekupovali jen penál, tašku a sešity, ale že museli své děti vybavit počítačem, tabletem či alespoň chytrým telefonem se stabilním a neomezeným internetovým připojením. Pro tuto chvíli nebudeme rozebírat počítačovou gramotnost učitelů i žáků/rodičů, která by si jistě zasloužila mnohá školení a jednotné principy. Zaměříme se nyní čistě na materii. V našem RC Praha Staré Město jsme cítili potřebu pomoci konkrétním rodinám ze sociálně slabých rodin a to formou předání pracovních notebooků pro vzdělávání jejich dětí.

Díky Lucii Rezek Silkenové jsme se zkontaktovali se dvěma školami, které nám pomohli ze svých řad najít několik rodin, pro které byla naše pomoc nezbytná. Celkem jsme obdarovali sedm rodin, a to notebooky DELL Vostro 14. Jednalo se o pět žáků navštěvující Základní a praktickou školu Slunce ve Stochově (dočasně sídlící v Hostouni). Další dva žáci byli vybráni v Základní škole speciální Roosveltova. Prezident našeho klubu Jan Kemr domluvil a zajistil nákup potřebných notebooků, jejichž předání proběhlo v pátek 27. listopadu 2020. Tohoto předání se účastnil Jan Kemr, jeho sekretář Andreas Sebastian Weiser a člen klubu Jan Rezek se svou manželkou Lucií.

První návštěva byla ve Slunci, kde nás velmi přátelsky přivítal ředitel Mgr. Jakub Dvořák. Proběhlo představení školy a jejích žáků a dále jsme byli seznámeni s aktivitami Nadačního fondu Slunce pro všechny, který působí a pomáhá v okrese Praha-západ a ve Středočeském kraji. Následovalo předání 5 notebooků řediteli, který je dále předal do vybraných rodin. Sám ředitel následně poděkoval RC Praha Staré Město skrze článek ve Zpravodaji Slunce, kde mimo jiné uvedl, že velmi rád navázal díky Lucii (patronka nadace Slunce) novou spolupráci s rotariány. Nutno dodat, že náš dar inspiroval velmi brzy i další dárce, a tak do školy Slunce přibyly i další čtyři tablety, které po přečtení výše zmiňovaného článku věnovala rodina Janečkova. I tyto tablety se tak stanou pomocníky při výuce dětí se speciálními potřebami.

Druhé páteční setkání se uskutečnilo ve škole Rooseveltova, kde nás přivítala její ředitelka Mgr. Eva Klípová. I zde došlo k rozhovoru, kde jsme naopak my paní ředitelce představili Rotary, jeho hlavní myšlenky, činnost a poslání. Krátce jsme se pobavili i o historii rotariánů a významných členech českých i světových klubů. I zde došlo k předání notebooků, které stejně jako ve Slunci budou každoročně bezúplatně zapůjčovány vybraným rodinám pro potřeby vzdělávání jejich dětí během školního roku.

Do svých domovů jsme se pak každý rozjeli s hřejivým pocitem smysluplné pomoci a s vírou, že vzdělávání je a bude tou základní potřebou i devizou vyspělé společnosti, kterou bude mít chuť každý dle svých možností podporovat.

Autoři článku: Lucie a Jan Rezkovi