Technické dielne pre materskú školu v Trenčíne

Správce projektu Trenčín Laugaricio
Trvání 2. 9. 2020 - 28. 2. 2021
Hodnota projektu 115 650 CZK ~ 4 500 EUR
Technické dielne pre MŠ v Trenčíne
 
Zámerom projektu bolo vytvoriť technické dielničky v rámci materskej školy. Cieľom je podporiť u detí predškolského veku rozvíjanie technického povedomia a tvorivosti a tiež vyjadrovanie vlastných predstáv a skúseností prostredníctvom práce s technickými prvkami.
Vďaka technickej výučbe sa u malých detí okrem samotnej tvorivosti rozvíja aj technické myslenie, samostatnosť, manuálna zručnosť, motorika i komunikačné zručnosti. Deti sa tak hravou a nenásilnou formou práce v dielničkách učia ako fungujú veci okolo nás. Učia sa zatĺkať klince, pília skutočnou pilkou, či zostrojujú modely zvierat a dopravných prostriedkov z dreva.
Projekt je umiestnený v Materskej škole Jána Halašu v Trenčíne. Je to 6-triedna materská škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 143 detí predškolského veku.
Investície na realizáciu projektu boli poskytnuté vo výške 4500 eur.
Členovia Rotary Clubu Trenčín Laugaricio pomohli by zriaďovaní dielničiek, montáži pracovných stolíkov a ďalších prvkov.