Globálny Grant 1747062

Správce projektu Košice Classic
Trvání 3. 7. 2017 - 1. 11. 2019
Odpracované hodiny 1000
Hodnota projektu 3 469 500 CZK ~ 135 000 EUR

Zabezpečenie prístupu k bezpečnej vode, vybudovanie studní, úpravne vody, čističky odpadových vôd v Centre sociálnych služieb v Jasini na Ukrajine.