Tradičná ekologická tavná pec - zvonolejárstvo

Správce projektu Rožňava
Trvání 26. 9. 2020 - 31. 3. 2021
Odpracované hodiny 160
Hodnota projektu 66 820 CZK ~ 2 600 EUR

Projekt má za cieľ podporiť obnovenie starých tradičných remesiel zabezpečením udržateľnosti mladých ľudí a prírodných podmienok Gemerského kraja.

Chceme podporiť mladých talentovaných ľudí v oblasti vzdelávania v starých remeselných činnostiach a tak zabrániť odlivu mladých ľudí z malých obcí, budovať a rozvíjať vzťahy starých remeselníkov s mladou generáciou prostredníctvom vzdelávania a rozvoja starých ekologických remesiel.

Finančná podpora bude orientovaná na výstavbu špeciálnej ekologickej tavnej pece pre tradičnú výrobu zvonov pod vedením mladého talentovaného odlievača zvonov.

Celková hodnota projektu je 2600,- € (2850,- USD).