Nano nátěr v pardubické nemocnici

Správce projektu Pardubice
Trvání 16. 3. 2020 - 20. 8. 2021
Hodnota projektu 150 000 CZK ~ 5 837 EUR

Koronavirová krize nás všechny citelně zasáhla. Obzvláště nepříznivá byla situace ve zdravotnických zařízeních a především nemocnicích, kde počty nakaženého zdravotnického personálu fakticky ohrožovaly jejich provozuschopnost. Kolaps nemocnic by pak samozřejmě znamenal obrovský problém.

Dlouhodobá expozice viru má za následek zvýšené riziko infekce, a ještě výraznější zdravotní komplikace a zásadní oslabení kritického personálu nemocnic. "Jako klub jsme se rozhodli pomoct v době nejsilnější koronavirové krize pardubické nemocnici a vlastním nákladem jsme vybavili odběrové a testovací centrum funkčním nátěrem, který díky svým vlastnostem snižuje virovou zátěž v prostoru", stručně představuje projekt přítel Michal Sláma, vědecký pracovník a prezident RC Pardubice. Díky tomuto projektu došlo k výraznému snížení rizika u personálu covidového centra v nemocnici a snad i pomoci při řešení nastupující personální nouze na oddělení a zajištění jeho hladšího chodu v době, kdy bylo jeho udržení životně důležité.

Detailněji představuje problematiku ochrany vnitřních prostor přítel Milan Meinhold, člen RC Pardubice a CEO společnosti eNecont dodavatele technologie takto „Unikátní není tato nanotechnologie jen svým složením, ale také svým praktickým využití. Funkční nátěry FN NANO® vysoké antibakteriální a antivirové vlastnosti, a proto jsme zvolili tuto technologii k ošetření určitých částí interiéru.“.

Funkční nátěry v interiérech aktivně snižují virovou zátěž a deaktivují patogeny ze vzduchu, velmi účinně a rychle odbourávají organické těkavé látky (TVOC) a veškeré polutanty (škodlivé látky) organického původy. Z nedávné studie University of Nevada, která otestovala funkční nátěr FN NANO® na lidský koronavir a výsledky jsou takové, že po kontaktu s ošetřenou plochou je do 10 minut deaktivován jakýkoli RNA vir (obalený neobalený) a do 180 minut zde nejsou žádný organické zbytky. Takto ošetřené plochy jsou permanentně čisté a nemohou sloužit jako živná půda pro jiné mikroorganismy. Náš cíl byl, zdravější interiéry nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál a dle výsledků se nám to podařilo.

V mezičase byla také přítelem Michalem Slámou a jeho kolegy z VŠCHT provedena i řada mikrobiologických testů s velmi pozitivními výsledky. Například na stěnách ošetřených prostor došlo k snížení výskytu patogenů v průměru o 90 % - 99 %. Výsledky tak budou publikovány i ve vhodných vědeckých časopisech.

"Chci poděkovat Rotary klubu Pardubice za podporu tohoto projektu. Díky jeho podpoře se projekt mohl v nemocnici uskutečnit a jsem tomu samozřejmě velmi rád", oceňuje přínos klubu dr. Jiří Skalický, biochemik a ředitel pardubické nemocnice.

Rotary klub Pardubice se zaměřuje na dlouhodobě udržitelné, znalostně intenzivní projekty s vysokou přidanou hodnotou a s nemocnicí spolupracuje dlouhodobě. Mezi další jeho projekty patří například globální grant s finskými přáteli, upravující způsob práce s předčasně narozenými dětmi na neonatologické jednotce intenzivní péče.