Spolu proti pandémii-germícídne žiariče pre školu

Správce projektu Nitra
Trvání 1. 10. 2021 - 23. 11. 2021
Odpracované hodiny 10
Hodnota projektu 51 400 CZK ~ 2 000 EUR

V súčasnosti nás už druhý rok trápi celosvetová pandémia vírusu Covid-19 a aj náš klub sa snaží aktívne zapojiť do boja proti tomuto ochoreniu. Jednou z oblastí, kde sa pandémia výrazne negatívne podpisuje, je vzdelávanie detí. Školy sa opakovane zatvárajú a kvôli karanténe je študijný proces často prerušovaný. Komplikovaná je najmä výučba zdravotne ťažko postihnutých detí, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup a viac starostlivosti.

RC Nitra opäť podal pomocnú ruku a Spojenej škole internátnej v Nitre prispel na zakúpenie germicídnych žiaričov do učební. Uzavreté germicídne žiariče umožňujú čistiť vzduch od baktérií a vírusov aj za prítomností ľudí v dezinfikovanom priestore. Zariadenia sú bezpečné, jednoduché na obsluhu a ich mobilné prevedenie umožňuje presúvanie medzi učebňami a tým efektívnejšiu ochranu študentov i učiteľov počas výučby.  

Celkový náklad na 4 zariadenia bol takmer 2000 Eur a financovanie sme zabezpečili v súčinnosti so školou aj s použitím príspevkov z 2% z daní.

So Spojenou školou internátnou náš klub spolupracuje už niekoľko rokov. Pripravili sme a realizovali niekoľko úspešných projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať služby poskytované hendikepovaným deťom.

 

Michal Poništ

Prezident RC Nitra