KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY PRE SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Správce projektu Poprad
Trvání 28. 2. 2021 - 31. 12. 2021
Odpracované hodiny 20
Hodnota projektu 102 800 CZK ~ 4 000 EUR

Členovia nášho klubu vypočuli podnet Územného Spolku Slovenského Červeného kríža v Poprade, preto sme 26.11.2021 mohli tomuto spolku slávnostne odovzdať 3 kyslíkové koncentrátory v hodnote 4000 EUR. Dva profesionálne a jeden mobilný koncentrátor kyslíka poslúžia klientom zariadenia opatrovateľskej služby Domu Červeného Kríža v Spišskej Sobote pri liečbe postcovidových stavov. Táto pomoc prichádza v najťažšej fáze pandémie COVID-19, preto ju Oblastný Spolok SČK Poprad veľmi ocenil. Členovia Rotary Clubu Poprad svojimi príspevkami, príspevkami 2% z dane z príjmu i prispením Nadácie Rotary dokázali počas niekoľkých mesiacov zhromaždiť požadovanú čiastku a dodávkou kyslíkových koncentrátorov prispieť k pomoci pacientom s následkami po ochorení koronavírusom. Územný Spolok Slovenského Červeného Kríža v Poprade je spoľahlivým partnerom Rotary Clubu Poprad. Naša pomoc tomuto spolku smerovala i v predchádzajúcich rokoch a to predovšetkým pri dodávkach polohovateľných postelí a dekubitných matracov.