Turiec pre deti

Správce projektu Martin
Trvání 6. - 16. 12. 2021
Hodnota projektu 7 710 CZK ~ 300 EUR

Finančná podpora OZ Turiec pre deti na rekonštrukciu klubovne