Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi

Správce projektu Bratislava
Trvání 1. 7. 2021 -
Odpracované hodiny 30
Hodnota projektu 92 520 CZK ~ 3 600 EUR
Od začiatku projektu "Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi", sme pomohli nákupom v OD TESCO ôsmim vybraným rodinám v núdzi v sume 450 EUR/nákup/rodinu. Celková suma pomoci v roku 2021 bola 3600,- EUR. Projekt realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Tesco pokračuje aj v roku 2022.
 
Viacerí členovia RC BA pomohli aj individuálne nad rámec projektu darovaním nového počítača,  mobilného telefónu alebo ďalším finančným príspevkom. Projekt je zameraný na pomoc  týraným matkám s deťmi, študentom z rodín so sociálnymi a finančnými problémami alebo s tragickou stratou jedného z rodičov (aj následkom COVID-19).