Finančná pomoc Občianskemu združeniu Proti prúdu

Správce projektu Bratislava
Trvání 7. 2. 2022 -

Pravidelný mesačný finančný príspevok RC Bratislava vo výške 150,-EUR je určený na
podporu sociálneho obchodu (výdajne) pre ľudí bez
domova, ktorí sú predajcami časopisu Nota Bene.
Časopis Nota Bene vydáva OZ Proti prúdu a je
súčasťou integračného projektu pre ľudí bez
domova. Predajcovia sú s výdajňou na Karpatskej
10 v Bratislave v denno-dennom kontakte.
Predajca tu dostáva zadarmo čaj alebo kávu, podľa
individuálnych potrieb aj ochranné pomôcky (gély,
rúška, respirátory, masky, rukavice). K dispozícii tu
majú základné trvanlivé potraviny a hygienické
potreby, ktoré si môžu vymeniť za kupóny. Kupóny
môžu získať za kontakty v teréne, účasť na
poradenstve, upratovanie priestorov, ďalšie
pomocné práce či činnosti, aj za samotný predaj
časopisu Nota Bene. Klienti tiež môžu použiť
sociálne zariadenie, oddychová miestnosť je
aktuálne (február 2022) v rekonštrukcii.